Labogids

Zink transporter 8 antilichamen

Eenheid: % binding
Laboratorium: UZ Brussel
Bepalingsmethode: liquid phase radiobinding assay
Afnamemateriaal: serum
Opmerking: verzending op dag van afname: monster centrifugeren en afscheiden; transport naar UZ Brussel op kamertemperatuur; verzending op een later tijdstip: monster centrifugeren en afscheiden; bewaren op <-15 °C en ingevroren verzenden naar UZ Brussel; op hetzelfde monster kunnen eilandjescel (ICA), glutamaatdecarboxylase (GADA), insuline (IAA) en IA-2 antilichamen (IA2A) bepaald worden
RIZIV-code: niet-RIZIV terugbetaald
B-waarde of prijs: 45,00 €
Uitvoerfrequentie: 2 maal per week
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: ZNT8A/Zink transporter 8 antilichamen
Aanvraagcodes: ZNT8A
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: bepaald in het laboratorium (UZ Brussel); de cutoff waarde voor ZnT8A positiviteit komt overeen met het 99ste percentiel van de ZnT8A spiegels bij 761 gezonde niet verwante controlepersonen, na het verwijderen van outliers
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
< 14 j. MAN/VROUW - < 1,28 % binding
> 14 j. MAN/VROUW - < 1,02 % binding
Laatste wijziging basisgegevens: 20/07/2016 11:09:00
Laatste wijziging referentiewaarden: 24/12/2014 11:57:27
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys