Labogids

Zure steatocriet (faeces)

Eenheid: %
Laboratorium: AML bvba
Bepalingsmethode: volumetrische dosage
Afnamecondities: Aliquot (min 5g) van een 24h-collectie faeces.
Opmerking: Bewaren en verzenden van staal bij koelkasttemperatuur. Bij een baby <6m kan, afhankelijk van de voeding, een fysiologische steatorrhea waargenomen worden
RIZIV-code: 544633 / 544644
B-waarde of prijs: B1000
Uitvoerfrequentie: elke dag op weekdagen
Bijaanvraagperiode: geen bijaanvraag mogelijk
Zoektermen: FAESTEA/Zure steatocriet (faeces)
Aanvraagcodes: FAESTEA_avc,FAESTEA,715500
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Van den Neucker A et al. Acta Paediatr 1996;85:1153-5
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 10,0 %
Laatste wijziging basisgegevens: 5/02/2020 14:20:38
Laatste wijziging referentiewaarden: 26/10/2011 12:44:38
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys