Labogids

Xyleen (Bloed)

Eenheid: µg/100mL
Laboratorium: Clinique Univers. St. Luc
Bepalingsmethode: gaschromatografie - vlamionisatiedetectie
Afnamemateriaal: EDTA
Opmerking: Gebruik volbloed. In koelkast bewaren. Verzenden bij kamertemperatuur.
RIZIV-code: niet-RIZIV terugbetaald
B-waarde of prijs: 19,83 €
Uitvoerfrequentie: eens per 3 weken
Bijaanvraagperiode: 7 dagen
Zoektermen: TBXYL/Xyleen (Bloed)/dimethylbenzeen/xylol
Aanvraagcodes: TBXYL
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: waarden labo CU St Luc
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 0,5 µg/100mL
Laatste wijziging basisgegevens: 31/07/2017 14:34:12
Laatste wijziging referentiewaarden: 21/10/2009 11:57:25
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys