Labogids

Vrij Koper

Eenheid: µg/dL
Laboratorium: ASZ-AZO, campus Aalst
Uitvoerfrequentie: Dagelijks
Zoektermen: KOPERV/Vrij Koper
Aanvraagcodes: 2651,2651,KOPPRO
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN - 6 - 19 µg/dL
- VROUW - 6 - 19 µg/dL
Laatste wijziging basisgegevens: 16/01/2017 15:33:07
Laatste wijziging referentiewaarden: 16/01/2017 15:30:56
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys