Labogids

Vitamine B1 (Thiamine)

Eenheid: µg/L
Laboratorium: UZ Leuven
Afnamemateriaal: EDTA volbloed
Opmerking: Analyse wordt op volbloed uitgevoerd.
RIZIV-code: niet-RIZIV terugbetaald
B-waarde of prijs: 24,79 €
Uitvoerfrequentie: eens per 2 weken
Doorlooptijd: 15 dagen
Bijaanvraagperiode: 7 dagen
Zoektermen: VITB1/Vitamine B1 (Thiamine)
Aanvraagcodes: 3720_oud
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: bijluiter reagens fabrikant
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 67 - 200 µg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 2/02/2020 12:40:15
Laatste wijziging referentiewaarden: 10/10/2018 13:17:42
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys