Labogids

Vrije lambda ketens (Siemens)

Eenheid: mg/L
Laboratorium: ASZ-AZO, campus , Oudenaarde
Bepalingsmethode: immunonefelometrie
Afnamemateriaal: serum
Opmerking: minimum 500µL serum. Verzending gekoeld of diepgevroren
RIZIV-code: 542791 / 542802
B-waarde of prijs: B2000
Uitvoerfrequentie: iedere werkdag
Doorlooptijd: 72 uur
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: DOLAVsiem/Vrije lambda ketens (Siemens)/lichte ketens/immunoglobuline/Ig
Aanvraagcodes: 2411,2412,2413,DOLAV,DOLAVbr,KALA,DOKAV,DOLAV1,DOLAV2,DOLAV3
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Bijsluiter Siemens BNprospec
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 8,3 - 27,0 mg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 1/11/2019 12:51:59
Laatste wijziging referentiewaarden: 07/01/2016 11:25:20
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys