Labogids

Vigabatrine

Eenheid: µg/mL
Laboratorium: AZ- St Jan
Bepalingsmethode: HPLC - DAD
Afnamemateriaal: serum of Li-heparine, EDTA
Afnamecondities: Serum separator tubes mogen niet gebruikt worden
Opmerking: Gekoeld transport (2-8°C)
RIZIV-code: 548295 / 548306
B-waarde of prijs: B1600
Uitvoerfrequentie: eens per week
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: VIGAB/Vigabatrine/anti-epilepticum
Aanvraagcodes: VIGAB
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: TIAFT, 2011
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW Refw vanaf 080403 5,0 - 25,0 µg/mL
Laatste wijziging basisgegevens: 2/08/2016 11:18:48
Laatste wijziging referentiewaarden: 03/04/2008 16:40:18
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys