Labogids

Topiramaat (Topamax)

Eenheid: µg/mL
Laboratorium: ZNA
Bepalingsmethode: SPE SIM
Afnamemateriaal: serum
RIZIV-code: 548295 / 548306
B-waarde of prijs: B1600
Uitvoerfrequentie: 2 maal per week
Doorlooptijd: 4 dagen
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: TOPI/Topiramaat (Topamax)
Aanvraagcodes: TOPI
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 5 - 25 µg/mL
Laatste wijziging basisgegevens: 17/09/2019 10:57:32
Laatste wijziging referentiewaarden: 01/03/2013 12:21:47
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys