Labogids

Selenium

Eenheid: µg/L
Laboratorium: UZ Brussel
Bepalingsmethode: Atomaire Absorptie Spectrometrie
Afnamemateriaal: serum
Opmerking: serum afscheiden & bewaren bij 2 - 8 °C tot verzending; verzenden op kamertemperatuur
RIZIV-code: 547190 / 547201
B-waarde of prijs: B1200
Uitvoerfrequentie: eens per week
Doorlooptijd: 8 dagen
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: SELE/Selenium
Aanvraagcodes: 2660,2660,SELE
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Muntau et al. Clin. Chem. (2002), 48:555
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 34 - 128 µg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 1/02/2020 16:46:35
Laatste wijziging referentiewaarden: 30/10/2015 20:51:29
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys