Labogids

Superoxide-Dismutase /Hb

Eenheid: U/gHb
Laboratorium: C.R.I.
Afnamemateriaal: EDTA volbloed
Bijaanvraagperiode: 7 dagen
Zoektermen: SOD/Superoxide-Dismutase /Hb/superoxidedismutase/metallische cofactor
Aanvraagcodes: SOD
Referentiewaarden
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 1010 - 1580 U/gHb
Laatste wijziging basisgegevens: 23/06/2021 11:32:40
Laatste wijziging referentiewaarden: 01/10/2014 09:23:32
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys