Labogids

Serotonine

Eenheid: µg/mL
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: HPLC met elektrochemische detectie
Afnamemateriaal: EDTA (vol bloed op ijs)
Afnamecondities: Afnemen in EDTA-buis, onmiddellijk koelen en koud bewaren of integraal invriezen.
Opmerking: Bepaling op EDTA volbloed. Transporteren op ijs.
RIZIV-code: niet-RIZIV terugbetaald
B-waarde of prijs: 27,27 €
Uitvoerfrequentie: eens per week op maandag
Bijaanvraagperiode: geen bijaanvraag mogelijk
Zoektermen: SEROT/Serotonine
Aanvraagcodes: SEROT,3820
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: waarden labo UZ Gent
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 0,05 - 0,25 µg/mL
Laatste wijziging basisgegevens: 22/07/2016 12:50:57
Laatste wijziging referentiewaarden: 29/03/1999 16:21:09
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys