Labogids

Pyruvaatkinase

Eenheid: U/gHb
Laboratorium: CHU St Pierre Labo LHUB-ULB
Bepalingsmethode: Methode van BEUTLER (Intern. Commitee for Standardization in Haematology)
Afnamemateriaal: EDTA
Opmerking: Niet centrifugeren. In koelkast te bewaren en verzenden op dag van afname. Niet invriezen.
RIZIV-code: 541973 / 541984
B-waarde of prijs: B500
Uitvoerfrequentie: eens per 3 weken
Bijaanvraagperiode: geen bijaanvraag mogelijk
Zoektermen: EIPYR/Pyruvaatkinase/intra-erythrocytair pyruvaatkinase/glycolyse
Aanvraagcodes: 1761
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Nouvelle évaluation sur base de 1300 résultats chez des patients ayant un examen hématologique et un taux de réticulocytes normaux. (Erasmusziekenhuis ULB)
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 10 - 34 U/gHb
Laatste wijziging basisgegevens: 1/08/2016 14:58:55
Laatste wijziging referentiewaarden: 11/07/2014 14:41:56
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys