Labogids

Paroxetine

Eenheid: ng/mL
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: een specifieke chromatografische methode
Afnamemateriaal: serum of heparine
RIZIV-code: 547153 / 547164
B-waarde of prijs: B1600
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: TBIDPAROX/Paroxetine
Aanvraagcodes: TBIDPAROX
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: UZ Gent
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 0 ng/mL
Laatste wijziging basisgegevens: 25/07/2016 10:58:08
Laatste wijziging referentiewaarden: 23/12/2010 15:28:29
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys