Labogids

Plasmaviscositeit

Laboratorium: CHU St Pierre Labo LHUB-ULB
Bepalingsmethode: automatische viscosimeter
Afnamemateriaal: EDTA (Kalium)
RIZIV-code: 553210 / 553221
B-waarde of prijs: B70
Uitvoerfrequentie: 1 maal per week
Bijaanvraagperiode: 7 dagen
Zoektermen: PLAVIS/Plasmaviscositeit
Aanvraagcodes: PLAVIS,1103
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: UZ Brussel
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 1 - 2
Laatste wijziging basisgegevens: 24/02/2020 9:39:51
Laatste wijziging referentiewaarden: 07/01/2020 14:53:48
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys