Labogids

Phenobarbital

Eenheid: mg/L
Laboratorium: ASZ-AZO, campus Aalst
Bepalingsmethode: Roche/Hitachi Cobas C systems (kinetische interactie van micropartikels in oplossing)
Afnamemateriaal: serum of EDTA, Li-heparine, Na-heparine
Afnamecondities: dalspiegel
RIZIV-code: 548096 / 548100
B-waarde of prijs: B350
Uitvoerfrequentie: Dagelijks
Doorlooptijd: 3 uur
Bijaanvraagperiode: 7 dagen
Zoektermen: PHENO/Phenobarbital/fenobarbital
Aanvraagcodes: PHENO,5950,5980
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Tietz clinical guide (4th)
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 15,0 - 40,0 mg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 24/04/2020 8:52:03
Laatste wijziging referentiewaarden: 02/07/2008 10:02:46
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys