Labogids

Opsporen van Fragiele X

Laboratorium: UZ Brussel
Bepalingsmethode: PCRen TP-PCR gevolgd door fragmentanalyse via capillaire elektroforese
Afnamemateriaal: EDTA (Kalium)
Opmerking: enkel uit te voeren voor volgende indicaties: individu met ontwikkelingsachterstand of niet verklaarbare intellectuele beperking; individu met intellectuele beperking van ongekende oorsprong; vrouw met reproductieve - of fertiliteitsproblemen; vermoeden van FXTAS (fragiele X tremor ataxia syndroom); mogelijk drager tgv Fra X in familie; mogelijk drager tgv X-gebonden intellectuele beperking in familie; mogelijk drager tgv FXTAS in familie; mogelijk drager tgv prematuur ovarieel falen in familie; vrouw die IVF start; vrouwelijke gameet donor
B-waarde of prijs: Tarificatie Medische Genetica
Uitvoerfrequentie: 1 maaal per 2 weken
Bijaanvraagperiode: 7 dagen
Zoektermen: DNAFRAGX/Opsporen van Fragiele X/Fragiele X-syndroom
Aanvraagcodes: DNAFRAGX,1552
Laatste wijziging basisgegevens: 3/08/2016 11:19:30
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys