Labogids

Opsporen van Mucoviscidose

Laboratorium: UZ Brussel
Bepalingsmethode: PCR gevolgd door Sanger sequencing
Afnamemateriaal: EDTA
Opmerking: enkel uit te voeren voor volgende indicaties: individu met klassieke CF; individu met atypische klinische CF en/of borderline zweettest; pasgeborene met meconium ileus of verhoogd IRT; foetus met echogene darm; individu met mannelijke infertiliteit en/of CBAVD; individu met CFTR-gerelateerde aandoening: chronische rhinosinusitis, bronchiectasië,; chronische pancreatitis, andere; individu met hoger risico dan populatierisico; individu met hoger risico voor nakomelingen tgv consanguiniteit; individu met partner die CF heeft of drager is; man die IVF start; mannelijke of vrouwelijke gameetdonor
B-waarde of prijs: Tarificatie Medische Genetica
Uitvoerfrequentie: minimaal 1 maal per 2 weken
Bijaanvraagperiode: 7 dagen
Zoektermen: DNAMUCO/Opsporen van Mucoviscidose/cystische fibrose/ taaislijmziekte
Aanvraagcodes: 1553,DNAMUCO
Laatste wijziging basisgegevens: 3/08/2016 11:20:51
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys