Labogids

Haemochromatose DNA

Laboratorium: UZ Brussel
Bepalingsmethode: PCR gevolgd door restrictiedigestie en elektroforese
Afnamemateriaal: EDTA
Opmerking: ferritine (plasma) en/of transferrine (serum) bepaling vereist
B-waarde of prijs: Tarificatie Medische Genetica
Uitvoerfrequentie: 1 maal per maand
Doorlooptijd: 21 dagen
Bijaanvraagperiode: 5 dagen
Zoektermen: DNAHAEMO/Opsporen Haemochromatose/hemochromatose/ijzerstapelingsziekte
Aanvraagcodes: DNAHAEMO,1550
Laatste wijziging basisgegevens: 23/03/2020 10:28:34
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys