Labogids

Oxaalzuur (urine)

Eenheid: mg/24 u.
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: Colorimetrisch na voorbehandeling - 37°C - Sigma / Roche P-modular
Afnamemateriaal: urine
Afnamecondities: collecte van 24 uur
Opmerking: De urine wordt bij voorkeur vooraf aangezuurd met 10ml HCL
RIZIV-code: 543572 / 543583
B-waarde of prijs: B600
Uitvoerfrequentie: 1 maal per 2 weken
Zoektermen: UOXAALZ/Oxaalzuur (urine)
Aanvraagcodes: UOXAALZ,5530
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Bijsluiter Trinity Biotech (2003-02)0
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN Referentiewaarden ok080416 7 - 44 mg/24 u.
- VROUW - 4 - 31 mg/24 u.
Laatste wijziging basisgegevens: 22/07/2016 15:23:27
Laatste wijziging referentiewaarden: 10/03/2009 16:37:00
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys