Labogids

Methanol (urine)

Eenheid: g/L
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: een chromatografische methode
Afnamemateriaal: urinestaal
RIZIV-code: 547595 / 547606
B-waarde of prijs: B500
Uitvoerfrequentie: dagelijks (ma t.e.m. vrij)
Bijaanvraagperiode: 14 dagen
Zoektermen: TUMEOL/Methanol (urine)
Aanvraagcodes: TUMEOL,6560
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: UZ Gent
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN - < 0,000 g/L
- VROUW - < 0,000 g/L
Laatste wijziging basisgegevens: 25/07/2017 11:03:30
Laatste wijziging referentiewaarden: 06/04/1999 10:58:06
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys