Labogids

Methylhippuurzuur (urine)

Eenheid: g/g creat.
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: een specifieke chromatografische methode
Afnamemateriaal: urinestaal
RIZIV-code: niet-RIZIV terugbetaald
B-waarde of prijs: 17,35 €
Uitvoerfrequentie: wekelijks
Bijaanvraagperiode: 14 dagen
Zoektermen: TUMEH/Methylhippuurzuur (urine)
Aanvraagcodes: TUMEH,6540
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: UZ Gent
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN - < 2 g/g creat.
- VROUW - < 2 g/g creat.
- MAN/VROUW - < 100 g/g creat.
Laatste wijziging basisgegevens: 25/07/2017 10:58:24
Laatste wijziging referentiewaarden: 25/07/2017 10:56:53
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys