Labogids

MDA

Eenheid: ng/mL
Laboratorium: UZ Gent
Afnamemateriaal: haar
RIZIV-code: 547153 / 547164
B-waarde of prijs: B1600
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: TBIDMDA/MDA/3,4-methyleendioxyamfetamine
Aanvraagcodes: TBIDMDA
Referentiewaarden
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 50 ng/mL
Laatste wijziging basisgegevens: 26/07/2016 10:49:42
Laatste wijziging referentiewaarden: 26/07/2016 10:40:57
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys