Labogids

Allergeen I73: mug Chironomus thummi

Eenheid: kU/L
Laboratorium: ASZ-AZO, campus Aalst
Bepalingsmethode: FEIA (Fluorescent Enzyme Immuno Assay)
Afnamemateriaal: Serum
RIZIV-code: 556275 / 556286
B-waarde of prijs: B250
Uitvoerfrequentie: Dagelijks
Doorlooptijd: 72 uur
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: RI73/mug Chironomus thummi/RAST/allergie
Aanvraagcodes: RI73
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Bijsluiter Thermo Scientific
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 0,10 kU/L
Laatste wijziging basisgegevens: 16/03/1999 17:23:51
Laatste wijziging referentiewaarden: 21/04/2011 14:30:56
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys