Labogids

Magnesium

Eenheid: mmol/L
Laboratorium: ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde
Bepalingsmethode: Roche/Hitachi Cobas C systems (colorimetrisch)
Afnamemateriaal: serum of Li-heparine
Afnamecondities: bij voorkeur nuchter
RIZIV-code: 540794 / 540805
B-waarde of prijs: B60
Uitvoerfrequentie: Dagelijks
Doorlooptijd: 3 uur
Bijaanvraagperiode: 7 dagen
Zoektermen: MG/Magnesium
Aanvraagcodes: 2620,MG,CVGC,LLAAM,LLABM,ORTHOW,UCI,UCI3,GRKOM,GRROUVD,IZCB,IZKC,TYPE1,IZGC
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Reference values Roche 2004
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 0,70 - 1,05 mmol/L
Laatste wijziging basisgegevens: 24/04/2020 8:51:51
Laatste wijziging referentiewaarden: 14/11/2013 09:15:07
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys