Labogids

Mangaan (bloed)

Eenheid: µg/L
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: atoomabsorptiespectrometrie
Afnamemateriaal: edta
RIZIV-code: 547190 / 547201
B-waarde of prijs: B1200
Uitvoerfrequentie: wekelijks
Bijaanvraagperiode: 7 dagen
Zoektermen: TBMN/Mangaan (bloed)
Aanvraagcodes: TBMN,6406
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: UZ Gent
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 4,2 - 16,5 µg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 22/07/2016 15:52:34
Laatste wijziging referentiewaarden: 05/11/2019 14:50:36
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys