Labogids

Mycofenolic acid MPA (Cellcept)

Eenheid: µg/mL
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: LC-MSMS, eigenmethode
Afnamemateriaal: edta
Afnamecondities: De analyse gebeurt op EDTA plasma
RIZIV-code: 548413 / 548424
B-waarde of prijs: B600
Uitvoerfrequentie: 1 maal per week
Doorlooptijd: 8 dagen
Bijaanvraagperiode: 7 dagen
Zoektermen: MYCOF/Mycofenolic acid MPA (Cellcept)/cellcept/
Aanvraagcodes: MYCOF,CELLCEPT
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: UZ Gent
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 1,0 - 3,5 µg/mL
Laatste wijziging basisgegevens: 17/09/2019 11:09:29
Laatste wijziging referentiewaarden: 23/06/2008 11:45:11
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys