Labogids

Lithium

Eenheid: mmol/L
Laboratorium: ASZ-AZO, campus Aalst
Bepalingsmethode: Roche/Hitachi Cobas C systems (colorimetrisch)
Afnamemateriaal: serum of EDTA, Na-heparine
RIZIV-code: 548214 / 548225
B-waarde of prijs: B150
Uitvoerfrequentie: Dagelijks
Doorlooptijd: 3 uur
Bijaanvraagperiode: 7 dagen
Zoektermen: LI/Lithium
Aanvraagcodes: 2630,6070,LI
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: bijsluiter Roche 2012-01 V8
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 0,60 - 1,20 mmol/L
Laatste wijziging basisgegevens: 24/04/2020 8:51:15
Laatste wijziging referentiewaarden: 19/11/2010 12:06:41
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys