Labogids

Leptospirose

Laboratorium: Instituut voor Tropische geneeskunde
Bepalingsmethode: Microscopische agglutinatietest (MAT) voor het opsporen van specifieke antistoffen (totaal Ig). Voor dringende analyses van acute infecties is een IgM-sneltest beschikbaar (vermeld datum start symptomen ophet aanvraagformulier). Het resultaat hiervan moet
Afnamemateriaal: serum
Opmerking: Serum mag op kamertemperatuur opgestuurd worden naar het labo maar de transporttijd moet zo kort mogelijk gehouden worden (bij voorkeur niet over weekends en feestdagen opsturen). Antistoffen zijn meestal aantoonbaar 7 tot 10 dagen na het begin van de ziekte. De betekenis van lage titers (=<1/50) is onduidelijk: vroeg stadium van de infectie, residuele antistoffen, aspecifieke reactie? Het panel van stammen dat wordt uitgetest is gekozen in functie van blootstelling in België. Het is van groot belang dat het laboratorium beschikt over klinische informatie en kennis van het land waar de blootstelling heeft plaatsgevonden om een juiste interpretatie van de resultaten toe te laten. In het beginstadium van de infectie is er kruisreactie tussen de verschillende stammen te verwachten. In het verloop van de infectie verdwijnen de kruisreagerende antilichamen sneller dan de serovar-specifieke antilichamen die jarenlang aantoonbaar kunnen blijven
RIZIV-code: 551294 / 551305
B-waarde of prijs: B250
Uitvoerfrequentie: niet dringend: 4 keer per week; dringend (gemotiveerd): dagelijks
Bijaanvraagperiode: geen bijaanvraag mogelijk
Zoektermen: LEPTO/Leptospirose/rattenziekte/melkerskoorts/modderkoorts/ziekte van weil
Aanvraagcodes: LEPTO,4040
Laatste wijziging basisgegevens: 27/07/2016 9:44:06
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys