Labogids

LDL-"gemeten"

Eenheid: mg/dL
Laboratorium: UZ Leuven
Bepalingsmethode: Colorimetrie-homogene enzymatiche CHOD/PAO methode na selectieve inhibitie
Afnamemateriaal: serum/heparineplasma
RIZIV-code: 542231 / 542242
B-waarde of prijs: B100
Uitvoerfrequentie: dagelijks op werkdagen
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: LDLgemeten/LDL-"gemeten"/LDLgemeten/LDLcholesterol gemeten
Aanvraagcodes: LDLgemeten
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Belgian Lipid Club,aanbevelingen maart 2009
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 115 mg/dL
Laatste wijziging basisgegevens: 14/01/2017 11:01:47
Laatste wijziging referentiewaarden: 11/01/2017 11:01:25
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys