Labogids

Allergeen T6: Jeneverbesstruik

Eenheid: kU/L
Laboratorium: ASZ-AZO, campus Aalst
Bepalingsmethode: FEIA (Fluorescent Enzyme Immuno Assay)
Afnamemateriaal: Serum
RIZIV-code: 556275 / 556286
B-waarde of prijs: B250
Uitvoerfrequentie: Dagelijks
Doorlooptijd: 72 uur
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: RT6/Jeneverbesstruik/RAST/allergie
Aanvraagcodes: RT6
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Bijsluiter Thermo Scientific
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 0,10 kU/L
Laatste wijziging basisgegevens: 19/03/1999 13:10:52
Laatste wijziging referentiewaarden: 21/04/2011 14:53:28
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys