Labogids

Iodium

Eenheid: µg/g creat
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: ICPMS
Afnamemateriaal: urinestaal
RIZIV-code: niet-RIZIV terugbetaald
B-waarde of prijs: 3,72 €
Uitvoerfrequentie: wekelijks(in principe op dinsdag)
Bijaanvraagperiode: geen bijaanvraag mogelijk
Zoektermen: UICREA/Iodium/iood/jood/Iiodium/jodium
Aanvraagcodes: UICREA,5860,5860
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Age- and sex-adjusted iodine/creatinine ratio. A new standard in epidemiological surveys? Evaluation of three different estimates of iodine excretion based on casual urine samples and comparison to 24 h values. Knudsen N, Christiansen E, Brandt-Christense
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 584 µg/g creat
Laatste wijziging basisgegevens: 29/01/2020 15:46:00
Laatste wijziging referentiewaarden: 30/06/2020 16:14:46
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys