Labogids

Insuline Ab

Eenheid: %
Laboratorium: UZ Brussel
Bepalingsmethode: liquid phase radiobinding assay
Afnamemateriaal: serum
Opmerking: verzending op dag van afname: monster centrifugeren en afscheiden; transport naar UZ Brussel op kamertemperatuur; verzending op een later tijdstip: monster centrifugeren en afscheiden; bewaren op <-15 °C en ingevroren verzenden naar UZ Brussel; hemolyse vermijden; op hetzelfde monster kunnen eilandjescel (ICA), glutamaatdecarboxylase (GADA), IA-2 (IA2A) en zink transporter 8 antilichamen (ZnT8A) bepaald worden
RIZIV-code: 438034 / 438045
B-waarde of prijs: B600
Uitvoerfrequentie: 4 maal per week
Doorlooptijd: 1 maand
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: INSAB/Insuline Ab/insuline antilichamen/ insuline antibodies
Aanvraagcodes: INSAB,3243,2120
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: bepaald in het laboratorium (UZ Brussel); de cutoff waarde voor IAA positiviteit komt overeen met het 99ste percentiel van de IAA spiegels bij 783 gezonde niet verwante controlepersonen, na het verwijderen van outliers
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW Referentiewaarden vanaf 080415 < 1 %
Laatste wijziging basisgegevens: 17/09/2019 10:54:12
Laatste wijziging referentiewaarden: 15/04/2008 13:48:25
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys