Labogids

Infliximab (Remicade)

Eenheid: µg/mL
Laboratorium: UZ Leuven
Bepalingsmethode: ELISA
Afnamemateriaal: serum
Opmerking: De test Anti-Infliximab As wordt automatisch uitgevoerd indien Infliximab bloedspiegel < 0.25 µg/mL. Niet-ZIV prijs: 20,00.Toegediende dosis en datum laatste infuus (dosis.... mg/tijdstip.....) vermelden op aanvraagformulier en identificatielabel.Verzending: op 4°C (indien verzonden binnen de 3 dagen) of ingevroren (vanaf 3 dagen bewaring op uw dienst)
RIZIV-code: niet-RIZIV terugbetaald
B-waarde of prijs: 20,00 €
Uitvoerfrequentie: 1 maal per week
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: TBINFLIXI/Infliximab (Remicade)
Aanvraagcodes: TBINFLIXI
Laatste wijziging basisgegevens: 6/09/2018 9:18:12
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys