Labogids

Hemopexine

Eenheid: g/L
Laboratorium: UZ Gent
Afnamemateriaal: serum of heparine
RIZIV-code: niet-RIZIV terugbetaald
B-waarde of prijs: 6,20 €
Uitvoerfrequentie: Dagelijks, eventueel de werkdag nadien indien niet dringend
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: HEMOP/Hemopexine
Aanvraagcodes: HEMOP,1813
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: UZ Gent
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 0,50 - 1,15 g/L
Laatste wijziging basisgegevens: 22/07/2016 14:24:56
Laatste wijziging referentiewaarden: 10/01/2000 10:43:56
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys