Labogids

Hydroxypyreen

Eenheid: µg / g creat.
Laboratorium: Labo Toxicologie industrielle
Bepalingsmethode: HPLC
Afnamemateriaal: urine
Opmerking: Bewaring: Max. 15 dagen op 4°C
RIZIV-code: niet-RIZIV terugbetaald
B-waarde of prijs: 17,35 €
Zoektermen: UOHPYR/Hydroxypyreen
Aanvraagcodes: UOHPYR,5770
Referentiewaarden
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 2 µg / g creat.
Laatste wijziging basisgegevens: 2/08/2016 14:18:16
Laatste wijziging referentiewaarden: 13/12/1999 12:08:03
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens nog niet gevalideerd door een bioloog