Labogids

Fact. VIII inhibitor-Ab.

Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: Stolmethode - viscositeitsverandering
Afnamemateriaal: citraat
Opmerking: ingevroren bij verzending
RIZIV-code: 554035 / 554046
B-waarde of prijs: B125
Uitvoerfrequentie: eens per week
Zoektermen: FA8INHAB/Fact. VIII inhibitor-Ab.
Aanvraagcodes: FA8INHAB,1334
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Practical Haematology - Dacie and Lewis - 9th edition.
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 0
Laatste wijziging basisgegevens: 27/12/2013 12:34:58
Laatste wijziging referentiewaarden: 28/01/2013 19:16:46
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys