Labogids

Dihydrotestosteron

Eenheid: µg/L
Laboratorium: UZ Brussel
Bepalingsmethode: RIA
Afnamemateriaal: serum
Opmerking: serum afscheiden & bewaren bij 2 - 8 °C tot verzending; verzenden op kamertemperatuur ; hemolyse vermijden
RIZIV-code: 435035 / 435046
B-waarde of prijs: B700
Uitvoerfrequentie: 1 maal per week (woensdag)
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: DHTEST/Dihydrotestosteron
Aanvraagcodes: DHTEST
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: UZ Brussel: bijsluiter DiaSource DHT-RIA (KIPI9900 20/6/2012)
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN - < 1 µg/L
- VROUW - < 0 µg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 19/07/2016 16:06:02
Laatste wijziging referentiewaarden: 16/12/2008 11:06:59
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys