Labogids

Delta-aminolevulinezuur

Eenheid: µmol/L
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: kation-uitwisselings chromatografie met spectrofotometrische detectie via adductvorming met Ehrlich's reagens
Afnamemateriaal: speciale buis met 0.1ml ijsazijn (te verkrijgen bij labo UZ Brussel)
Afnamecondities: Géén ochtend- of avondurine en ook niet na overvloedig drinken.
Opmerking: Transport bij kamertemperatuur naar UZ Brussel.
RIZIV-code: 543056 / 543060
B-waarde of prijs: B600
Uitvoerfrequentie: eens per week
Bijaanvraagperiode: geen bijaanvraag mogelijk
Zoektermen: DALA/Delta-aminolevulinezuur/delta-aminolevulinaat
Aanvraagcodes: 5500
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: waarden UZ Brussel
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 35,00 µmol/L
Laatste wijziging basisgegevens: 21/03/2018 8:45:53
Laatste wijziging referentiewaarden: 21/03/2018 08:45:51
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys