Labogids

Collageen/ADP

Eenheid: sec
Laboratorium: ASZ-AZO, campus Aalst
Afnamemateriaal: citraatbuis (blauwe tube)
Afnamecondities: citraatbuis vullen tot aan de merkstreep.
Opmerking: Deze analyse in onderdeel van de PFA (plaatjes functie analyse)
RIZIV-code: 554013 / 554024
B-waarde of prijs: B1000
Uitvoerfrequentie: Dagelijks
Doorlooptijd: 1 uur
Bijaanvraagperiode: geen bijaanvraag mogelijk
Zoektermen: PFACOLADP/Collageen/ADP
Aanvraagcodes: 1311,PFA
Referentiewaarden
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 62 - 100 sec
Laatste wijziging basisgegevens: 9/02/2018 16:07:47
Laatste wijziging referentiewaarden: 18/05/2005 16:16:16
Algemene gegevens gevalideerd door Paul Meuleman
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys