Labogids

Complement C4/C4c

Eenheid: g/L
Laboratorium: ASZ-AZO, campus , Oudenaarde
Bepalingsmethode: immunonefelometrie
Afnamemateriaal: serum of EDTA/heparine
RIZIV-code: 541155 / 541166
B-waarde of prijs: B125
Uitvoerfrequentie: iedere weekdag
Doorlooptijd: 72 uur
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: COC4/Complement C4/C4c
Aanvraagcodes: COC4,2455,C1ESINC,2461
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: bijsluiter BN II Siemens
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 0,10 - 0,40 g/L
Laatste wijziging basisgegevens: 31/01/2020 9:35:24
Laatste wijziging referentiewaarden: 20/11/2014 08:18:25
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys