Labogids

Calcitonine

Eenheid: ng/L
Laboratorium: UZ Brussel
Bepalingsmethode: elektrochemiluminescentie
Afnamemateriaal: EDTA-tube (Kalium)
Afnamecondities: Afname bij nuchtere patiënt. Afname in een vooraf op ijs gekoelde EDTAbuis, afnamebuis op gemalen ijs bewaren.
Opmerking: Het staal wordt gecentrifugeerd in een gekoelde centrifuge en het EDTA-plasma wordt ingevroren. Hemolyse en lipemie vermijden. Ingevroren verzenden.
RIZIV-code: 434475 / 434486
B-waarde of prijs: B600
Uitvoerfrequentie: 1 maal per week
Doorlooptijd: 8 dagen
Bijaanvraagperiode: geen bijaanvraag mogelijk
Zoektermen: CALCI/Calcitonine/schildklier/ calciumhomeostase/ calciumhuishouding
Aanvraagcodes: CALCI,3640
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: bijsluiter Elecsys Calcitonin 2015-04 V3.0 English
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN - < 10 ng/L
- VROUW - < 6 ng/L
Laatste wijziging basisgegevens: 1/11/2019 14:21:58
Laatste wijziging referentiewaarden: 25/12/2015 10:48:25
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys