Labogids

Complement C3/C3c

Eenheid: g/L
Laboratorium: ASZ-AZO, campus , Oudenaarde
Bepalingsmethode: immunonefelometrie
Afnamemateriaal: serum of EDTA/heparine
Opmerking: Licht vals verhoogde waarden mogelijk bij oudere stalen
RIZIV-code: 541133 / 541144
B-waarde of prijs: B125
Uitvoerfrequentie: iedere weekdag
Doorlooptijd: 72 uur
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: COC3/Complement C3/C3c
Aanvraagcodes: COC3,2453
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: bijsluiter BN II Siemens
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 0,90 - 1,80 g/L
Laatste wijziging basisgegevens: 31/01/2020 9:33:19
Laatste wijziging referentiewaarden: 20/11/2014 08:17:22
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys