Labogids

Complement C1q

Eenheid: g/L
Laboratorium: UZ Leuven
Bepalingsmethode: nefelometrie
Afnamemateriaal: serum
Opmerking: Staal meteen goed gekoeld centrifugeren en serum invriezen. Verzending: ingevroren.
RIZIV-code: niet-RIZIV terugbetaald
B-waarde of prijs: 12,00 €
Uitvoerfrequentie: eens per week op donderdag
Bijaanvraagperiode: geen bijaanvraag mogelijk
Zoektermen: COC1q/Complement C1q
Aanvraagcodes: COC1q
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: waarden labo UZ Leuven
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 0 g/L
Laatste wijziging basisgegevens: 18/07/2016 11:18:44
Laatste wijziging referentiewaarden: 14/02/2013 14:14:15
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys