Labogids

CD46 (MCP)

Eenheid: %
Laboratorium: CHU St Pierre Labo LHUB-ULB
Bepalingsmethode: flowcytometrie
Afnamemateriaal: EDTA volbloed
Opmerking: Verzending bij kamertemperatuur.
RIZIV-code: 556474 / 556485
B-waarde of prijs: B400
Bijaanvraagperiode: 5 dagen
Zoektermen: CD46/CD46 (MCP)/flow/cyto/typ/haema/lymf/immu/feno/malign
Aanvraagcodes: CD46
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Erasmusziekenhuis ULB
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 80 %
Laatste wijziging basisgegevens: 27/12/2017 14:32:19
Laatste wijziging referentiewaarden: 09/01/2012 14:26:42
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys