Labogids

Chroom (bloed)

Eenheid: µg/L
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: atoomabsorptiespectrometrie
Afnamemateriaal: EDTA Trace Element
Afnamecondities: Om contaminatie met de metalen naald te vermijden wordt best een eerste tube afgenomen (min 5ml) die dan eventueel voor andere testen kan gebruikt worden.
Opmerking: Analyse op volbloed. Verzending bij kamertemperatuur.
RIZIV-code: 547190 / 547201
B-waarde of prijs: B1200
Uitvoerfrequentie: eens per week
Doorlooptijd: 8 dagen
Bijaanvraagperiode: 7 dagen
Zoektermen: TBCHR/Chroom (bloed)
Aanvraagcodes: TBCHR,6407
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: waarden labo UZ Gent
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 0,87 µg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 3/02/2020 14:24:46
Laatste wijziging referentiewaarden: 28/03/2014 08:50:33
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys