Labogids

Beta-Crosslaps

Eenheid: µg/L
Laboratorium: UZ Brussel
Bepalingsmethode: electrochemiluminiscentie
Afnamemateriaal: EDTA
Afnamecondities: Afname bij nuchtere patiënt
Opmerking: Hemolytische stalen kunnen niet gebruikt worden. Staal wordt gecentrifugeerd en plasma wordt ingevroren naar UZ Brussel getransporteerd.
RIZIV-code: 542916 / 542920
B-waarde of prijs: B400
Uitvoerfrequentie: 5 maal per week
Bijaanvraagperiode: geen bijaanvraag mogelijk
Zoektermen: BETACROSS/Beta-Crosslaps/CTx/collageen/osteoporose/
Aanvraagcodes: BETACROSS,Telopeptide
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: bijsluiter CrossLaps/serum cobas
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
< 29 j. MAN - < 0 µg/L
29 j. - 49 j. MAN - < 1 µg/L
49 j. - 69 j. MAN - < 1 µg/L
> 69 j. MAN - < 1 µg/L
< 110 j. VROUW - < 1 µg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 19/07/2016 10:45:13
Laatste wijziging referentiewaarden: 19/07/2016 12:12:17
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys