Labogids

Aluminium (bloed)

Eenheid: µg/L
Laboratorium: AML bvba
Afnamemateriaal: heparineplasma
RIZIV-code: 547094 / 547105
B-waarde of prijs: B1200
Uitvoerfrequentie: indien stalen, afgewerkt binnen 10 werkdagen
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: TBALU/Aluminium (bloed)/Aluminium/AL/zwaar/metaal
Aanvraagcodes: TBALU,6405
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: UZ Gent
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 14 µg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 19/09/2018 17:12:48
Laatste wijziging referentiewaarden: 10/12/1999 08:15:00
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys