Labogids

Kwik (bloed)

Eenheid: µg/L
Laboratorium: Labo Toxicologie industrielle
RIZIV-code: 547190 / 547201
B-waarde of prijs: B1200
Zoektermen: TBKWI/Kwik (bloed)
Aanvraagcodes: 6360
Referentiewaarden
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 0,6 - 59,0 µg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 19/09/2018 17:13:54
Laatste wijziging referentiewaarden: 10/12/1999 01:22:06
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys