Labogids

Iodium

Eenheid: µg/mL
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: ICPMS
Afnamemateriaal: urinestaal
RIZIV-code: niet-RIZIV terugbetaald
B-waarde of prijs: 3,72 €
Uitvoerfrequentie: wekelijks(in principe op dinsdag)
Bijaanvraagperiode: geen bijaanvraag mogelijk
Zoektermen: UI/Iodium/iood/jood/Iiodium/jodium
Aanvraagcodes: 5860,5860
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Age- and sex-adjusted iodine/creatinine ratio. A new standard in epidemiological surveys? Evaluation of three different estimates of iodine excretion based on casual urine samples and comparison to 24 h values. Knudsen N, Christiansen E, Brandt-Christense
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 0,039 - 0,290 µg/mL
Laatste wijziging basisgegevens: 2/08/2017 8:51:24
Laatste wijziging referentiewaarden: 22/05/2013 21:29:29
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys