Labogids

Angiotensine converting enzym

Eenheid: U/L
Laboratorium: ASZ-AZO, campus Aalst
Bepalingsmethode: colorimetrisch
Afnamemateriaal: serum of EDTA
RIZIV-code: 541995 / 542006
B-waarde of prijs: B200
Uitvoerfrequentie: 1 maal per week (vrijdag)
Doorlooptijd: 8 dagen
Bijaanvraagperiode: 7 dagen
Zoektermen: ACE/Angiotensine converting enzym/test
Aanvraagcodes: ACE,3080
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: bijsluiter biotech Trinity 305
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 8 - 52 U/L
Laatste wijziging basisgegevens: 24/04/2020 8:26:05
Laatste wijziging referentiewaarden: 29/03/1999 16:21:08
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys